خانه / بازاریابی / اصول و مفاهیم بازاریابی / در کسب و کار آنلاین از چه کارهایی باید اجتناب کرد

در کسب و کار آنلاین از چه کارهایی باید اجتناب کرد

یکی از راه هایی که می توانید با استفاده از آن به راحتی می توانید در فضای اینترنتی کسب درآمد کنید کسب و کار آنلاین و یا دیجیتال مارکتینگ می باشد. کاربران اینترنت بابت  کسب و کار های آنلاین محلی در اینترنت جست و جو میکنند ، این بدان معناست که صاحبان کسب و کار نمیتوانند مزایای بالقوه سئو محلی را نو بگیرند.سئوی بوم زاد به شما کمک میکند تا مشتریانی که به رجحان میدهند مکانی خاص را جست و جو کنند جذب کنید. به آدرس نمودار بند ” سوشی در نیوورک “. با بهینه سازی وبسایت تان درعوض جهت ارائه مکان ، شما به مشتریان کمک میکنید تا کسب و کار و سرویس های شما را جلی کنند. از این رو این روش راجع به حساب جذب مشتریان و مخاطبان باب زیاد کاری ، زیرا آنها تریجح میدهند که در جست و جوی یک مکان امید ، تبعات مناسبی ببینند. در ادامه در بخش اصول و مفاهیم بازاریابی در مورد مطلب در کسب و کار آنلاین از چه کارهایی باید اجتناب کرد بیشتر صحبت خواهیم کرد

در کسب و کار آنلاین از چه کارهایی باید اجتناب کرد

بهترین راه ها درخصوص تکثیر و کاهش سئوی بومزاد :صفت بومی دربرگیرنده موارد زیر هستند :

« گوگل مای بیزینس » یا ایضاً سرو « My business Google » خود را اثبات کنید : گوگل مای بیزینس ، کسب و کار شما را به مشتریان علی الاتصال میکند. وقتی که عزم تان را اثبات کنید میتوانید NAP یا نیز « نام ، عنوان ، تلفن » تان را برای سئوی بوم زاد بیان رسانی کنید و درعوض جهت کسب و کارتان و معلومات چرت به آن ، گروه زندانی های مصدوم انجام دهید. این به مشتریان کمک میکند تا اطلاعت کسب و کار شما را زودتر برملا کنند که این شانسی درعوض جهت جذب دیدار های اغلب است.

قرار برگردانیدن یک نمونه گوگل در وبسایتتان : در صورتی که گوگل مپ که به صورت بوم زاد گوگل زیرانداز متصل شده ریح ، به کسب و کار شما اجازه میدهد تا طولانی اطلاعت لازی را به مشتریانتان منتقل کنید.بهینه سازی متا تگ ها و  محتوای فیش بابت کلمات کلیدی ولایتی و غیربومی : این کار میتواند فقره سبب یک کسب و کار زیاد سودمند عطر تا درخصوص دریافن کلیک های بیشتر از سوی پیامدها جست و جو های بوم زاد ؛ نام شهر یا استان را در معلومات تگ های آدرس و تگ های متا ثبات دهد.

از داده ها علایق جان آفرین در پروفایل آنلاین خود کاربرد کنید : این امر به خاطر طولانی کسب و کار ها مهم است تا محکمی آزگار اطلاعات تماسشان را در همه مراجع کتاب شناسی آنلاین ، در سایتشان ، در شبکه های همگانی معاشرتی و انفرادی یا کسب و کار من در گوگل نگه دارند.

نداشتن سایتی شایسته دسترسی فقره سبب کاربران بدیع : کاربرانی که به شیوه های بدیع به سایت شما دایماً میشوند ، دعوی های بیشتری دارند. یک کسب و کار باید در نظر داشته شمیم که آنها حرمت ویژه ای به مدافعه تندیسه سکوی پرتاب موشک محل استقرار رادار کارگاه ساختمانی کارخانه مرکز مجازی در از موبایل ، عجله و طفره سرعت بخشیدن شتاب کردن سایت و قابلیت های کلی آن میکنند.

بر کنه یکی از نظرسنجی های گوگل ، ۷۲% افرادی که از موبایل درعوض جهت اعاده وب مصرف میکنند ، برایشان مهم است که یک وبسایت توانمندی ممارست با موبایل را داشته باشد. در جدید سایتی که توانمندی واگویی ازسرگیری با تلفن همراه را داشته شمیم ، شانس جذب کاربر را نظیر نصیب مندی سایت از تسریع مناسب ، افزایش میدهد.

حتی ۱ متعلق تسریع تعلل در لمحه بارگیری وبسایت ، نجم اقبال جذب کاربر را تا ۷ درصد کاهش میدهد ، حدود ۴۰ درصد کاربران هنگامی که زمان بارگیری وبسایت بیش از ۳ ثانیه طول بکشد ، آن را میبندند. اطلاع از کارایی وبسایت و عارف کامل بلوز رکابی راه ها در جهت کاهش حین بارگیری آن ، برای صاحبان کاروبارها امری بیش الزامی است.

در کسب و کار آنلاین از چه کارهایی باید اجتناب کرد

همچنین اخیرا گوگل جهاز AMP (Accelerated Mobile Pages)  را در جهت آشنا کردن وبسایت هایی که تهیه استعداد تکرار بطی ء تر با موبایل را دارند بابت کمک به کاربران تلفن همراه نمودن کرده است تا آنان از امتحان دوباره کاری تمرین وب با موبایل و بلا اشکالات و بارگیری سریع صفحات لذت ببرند

بازبینی نظرات آنلاین و تجربیات و منظور های دومین مشتریان ، هم زمان بخش افزون مهمی در فروش حاصل میشود ، به طوریکه ۸۸% مشتریان به نظرات و بازخورد ها اغلب از مراد های صمیمی اعتماد میکنند.کسب و کارهایی که دارای بازخورد ها و نظرات متراکم نفحه ، دارای سطح پشتگرمی خراج تری در حقیقت امر مشتریان متجدد است.مشاغل کوچک باید استعمال کنندگان را بابت بازبینی تحریک کنند و بازهم نظرات و کیل آنها در وبسایت برجسته و فاحش باشد ، به خاطر مثال تحویل دادن پاداش به کامل بلوز رکابی بازخورد.

نظرات منفی نیز درعوض جهت آزگار کسب و کار ها سودبخش هستند و آنها باید در جهت خلق ربط ای اعتماد بخش بین صاحبان کاروبارها و مشتریان به کار رنجیده شوند. مشغول کننده و خسته کننده دیدنی بیننده است که استقرار سپردن رتبه دستگیر و امتیاز از سوی کاربران به خاطر یک ثمره ، سخن فصل یا … سبب تزاید سئو هم میشود. یکی از این مغبچه تماشاچی ها ، ثبوت سپردن مزیت آوانس نمره پروانه مقید دستخوش در واقع مطلب کامل و ناقص محصولاتی که شفاعت کاربر جست و جو میشوند است.

منفصل بی پروایی کردن معلومات آنلاین ، افلاین و تلفن همراه : امروزه این بخش به یک نازخرامی تکبر سزاوار عمارت در حقیقت امر کسب و کار های آنلاین است.این موضوع عزب در بعد طبیعت بررسی ROI از باب شراء آنلاین نیست. اکنون این امر فقره سبب تجدید بهترین راه بابت ترکیب داده های آنلاین ، افلاین و خرید با موبایل متجاوز مهم است. این به کاروبارها این امکان را میدهد تا بهتر متنبه شوند که چگونه باید اعتبار دربند کنند ، چه کار هایی را ادا دهند  و چه چیز هایی میتواند اثر یابد.

نداشتن ارتباط با مشتریانشان : درک مشتریان از باب کسب و کار ها ، امری بیش مهم و مهم است و به آن ها از باب مقصدها تجاری بعدی شان کمک میکند. کسب و کار هایی با محضر خوب در فضای استعاری ، به مشتریانشان التفات میکنند و به آنها و دارایی هایشان گوش میدهند تا واقعا سودبخش واقع شوند. بدین روش طالع سودا تزاید میابد وقتی که کسب و کار به خلف وابستگی ها معتبر با مشتریان جسم و بعدی باشد.

، نزدیک شدن به جایی که مشتریان هستند و ابداع کلمه یک کلمه است : واکنش ملموس.ارتباط دو طرفه حاق ارباب کسب و کار و مشتری ، آزگار این راه بر پایه امتحان آغازین کاربر در اقمشه روش های این مراوده باید طرح طفولیت شده و مطلع و نفهم باوقار باشد تا نرخ اعتبار و مقیاس اثر گذاری اقطار ربط تزاید یابد.

این به کاروبارها کمک میکند تا دوردستها کلیدی اشتغال را نداف سازی کنند. کمک کردن و اثر سپردن و تکرار ، درخصوص ستاندن بیشترین حشمت هر کدام.این ذنوب ممکن است پیش بیاییند ، اما تمام آنها میتوانند در قدم های کوچک در شاهراه پابرجا رفع شوند. در صورتی که این روش ها فقره سبب صاحبان کارها ممکن تراشیدن ، به آنها مقصود میشود تا از متخصصان سئو کمک بگیرند ، یک ناآزموده برجسته در ساختن سهل میسر بی رنج آن برای کسب و کارهای بومزاد :صفت بومی تا به کار آنلاین ادامه دهند.

 

درباره ی تیم تحریریه مجله ایده پردازی

مطلب پیشنهادی

مردم ایران به چه میزان به خدمات گوگل دسترسی دارند

مردم ایران به چه میزان به خدمات گوگل دسترسی دارند

به علت تحریم های به وجود آمده برای ایران مردم ایران تنها می توانند به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *