خانه / بازاریابی / اصول و مفاهیم بازاریابی / اهمیت بی طرفی گوگل برای سئو و وب سایت

اهمیت بی طرفی گوگل برای سئو و وب سایت

علت این که راجع ی بی طرفی نت سخن میگوییم این است که، در معرض خطر بالاست و ممکن است ما بتوانیم برایش کاری کنیم.  با حفظ بی طرفی نت، به مورد بغاز در ایالات متحده، ارچه که این در تمام دنیا پابرجا است، هر جایی که شما باشید، ما میتوانیم حقیقتا شغل و نقش مان را حفظ کنیم. من شما را از این روش خواهم برد تا فقط ببینید. در ادامه در اصول و مفاهیم بازاریابی در مورد اهمیت بی طرفی گوگل برای سئو و وب سایت بیشنر صحبت می کنیم.

اهمیت بی طرفی گوگل برای سئو و وب سایت
بی طرفی نت چیست؟ برای مطلع ممکن است بپرسید” خب ، من ممکن است درمورد ی بی طرفی نت چیزهایی مسموع باشم، اما برایم تشریح بده که آن چیست. من یک توجیه بیش راحت و بغرنج به شما میدهم و سپس شما را احضار میکنم که در آن گود تر کاوش کنید.

البته بیطرفی نت، اساسا این وثوق است که به آدرس کاربر اینترنت، از مرآت آیین نشان دادن دهنده گان فعالیت ها اینترنت، که ممکن است از مرآت آیین شبکه ی تلفن معاشر شمه یا از آینه نمایش دهنده اینترنت منزل ساختمان مان باشد یا از آبگین نمایش دهنده اینترنت محل کارم، این ISP ها یک وریزون یا کومکاست (comcast) ویا cox یا T-Mobile یا TA&T باشد. همه ی اینها در ایالات متحده هستند و قدر زاید نشان دادن دهنده های  خارجی اخری نیز بود دارد. به راستی، شما میتوانید به طور رویارو به کل وب دسترسی داشته باشید. به این لفظ که ISP ها این راه دستور کار بچگی شده که سرعت دانلود برای کسانی که اکثر یا کمتر پول آهار میکنند، سوا نباشد؛ یا بر مبنای اینکه یک وب سایت هیئت نهج وجد تعشق ی آنهاست یا وب سایت مال آنهاست و یا وساطت آنها سندیت گذاری شود. اساسا، زمانیکه شما به وب دسترسی دارید، شما به طور جلو به آن دسترسی دارید. هم وزنی تطابق و بی طرفی از باب طولانی اینترنت حیات دارد.

در طرح راهنمای عدم بیطرفی، شما میتوانید مرد کوچکی که در اینجا مشوش است، را ببینید. چرا که ISP، شخص اساسا نظام شده است و میگوید”هی، اگر شما میخواهید ماهیانه ۵۰$ به ما جلا کنید، میتوانید به گوگل، فیس بوک، توییتر و MSNدسترسی داشته باشید، پس اگر میخواهید کمی بیشتر آهار کنید ماهانه ۱۰۰$ ، میتوانید به همه ی سایت های در رده ی دوم  هم دسترسی داشته باشید. ما به شما اجازه ی معاینه بررسی و استعمال از فعالیت ها را میدهیم. اگر ماهیانه ۱۵۰$ بپردازید، میتوانید به همه ی وب سایت ها دسترسی داشته باشید”

این فقط یک مدل از وضعیت عدم بیطرفی سئو و بازاریابی است که ممکن است رخ دهد. شمار اضافی از این آتمسفر ها حیات دارد. این یکی احتمالا بسیار جدید بینانه پاک سازی و ممکن است کمی گزافه آمیز باشد، اما ایده آل ای پشت آن است که اول یکسان است، این مهم که ISP ها هر طوری که آنها بخواهند کار میکند. آنها با ضوابط حکومتی و زیب نامتناهی نمی شوند، تا وب به طور جلو به کار متاثر شود.

اهمیت بی طرفی گوگل برای سئو و وب سایت

حال، اگر شما یک ISP هستید. میتوانید یک سناریوی فوق العاده را پندار کنید. اگر منAT&T  هستم یا یک وریزون، ممکن است پایه پولی را که میتوانم از مشتری بگیرم، به حداکثر برسانم. و دائما با دیگر ISP ها توقع میکنم. اما اگر من این کار را میتوانم به کاربستن دهم، سپس میتوانم چند هیات خطسیر حامل داشته باشم(الف) میتوانم از همه ی وب سایت های جوراجور و خدمات وب ؛  پول اخذ کنم (ب) کنف یا هزینه ی مشتریانم را بر مبنای مکانت دسترسی شان، بستانم.

بنابراین چیزی که درخصوص من فوق العاده است، این است که ISP ها مانند کومکاست (comcast) و وریزون و AT&T و cox و همه ی چیزهایی دیگری که پول مازاد یدکی را به لابی ها گردن باری میکنند، جهد میکند که نظرات دولت فدرالی را دگرسانی دهد. و این فوراً آراسته در ایالات متحده  بیش خوب ادا شده است. این بخت جمهوری یا وقتی که و مردمی در کنگره ها و پیوندها کرسی فدرال، به عزت تری آقای آجیت پای، میانجیگری ترامپ به عنوان کرسی جدید   FCC  گزینش شده است.
اسباب متساوی برای دسترسی به وب یک صحنه بازی ساختن میکند. رقابت بیشتر: این به وب سایت ها اجازه رقابت با یکدیگر را میدهد، بری حاجتمندی به جلا پول و بدون لزوم به رابطه داشتن مشتریان انحصاری فاحش که ممکن است هزینه ای به ISP خود پرداخت کنند.

این بازهم به معنای بازیکنان(شرکت کنندگان) اغلب است: چرا که هر کسی میتواند به سادگی، با ثبت نام یک وب سایت و مالک سایت شدن، در این بنیان نبیه شود. در حال حاضر، شما در یک عرض ملعبه تفریح از جهت فنی با هر کسی مثل گوگل، فیس بوک، مایکروسافت، آمازون، هستید. شما به طور یکسان میتوانید دسترسی داشته باشید ، حداقل در سطح رادیکال ISP، با هر کس دیگری که در اینترنت هست. این بدان معناست که تقاضای اضافه زیادی از باب خدمات رقابتی بازاریابی وب هستی و عدم دارد. چون کسب و کارهای زیاد زیادی هستند که نیازمندی به انتظار و تهیه استعداد توقع را دارند.

همچنین کمتر از یک اولویت اصلی درعوض جهت بازیکنان بزرگ، شهیر و ثروتمند نیستی دارد. اگر شما یک وب سایت بی مر بغایت فقیر هستید، شما پول، مراجع کتاب شناسی و اعتماد بیشتری دارید. گفتن این مطلب افزون سخت است “هی، من اصلا امیدوار این درون مایه نیستم چون که میدانم همیشه در بن ترین بشره و یا هر آنچه که به طور بلاعوض :صفت بی مزد نمایش میشود، میتوانم باشم. برای اینکه میتوانم به ISP ها پول آهار کنم و میتوانم آیین نامه ها و نظم حکومتی را تحت تنخواه ثبات دهم. میتوانم با تمام ISPهای گوناگون متصل باشم. و درامان باشید که من ابتدا در توانایی هستم.

در حال حاضر، این درعوض جهت یک وب سایت کوچک یک کابوس فوق العاده کاپیتان است که با راه اندازی و کاپیتان شدن یک وب، این یک تفوق رقابتی ارشد میشود. به این مفهوم که شروع کردن افزون دشوارتر است.

اهمیت بی طرفی گوگل برای سئو و وب سایت

شما الزامی زدودن به هیچ ISP مسکوک پرداخت  کنید. اجباری پاک سازی به comcast یا verizon یا AT&T یا  cox و یا هر چیزی به سان آن روی بیاورید و بگویید “ما میخواهیم  شتاب و کند تعجیل بالا، تانی ترین لایه، طرح بلوز بی آستین دسترسی را قبض کنیم” شما کشاندن نیستید این کار را اجرا دهید چون بی طرفی نت و آرایش توضیح دهنده این است که شما به طور خودکار تعهد شده اید.

بازهم هیچ فرآیند جداگانه ای هستی و عدم ندارد. براین اساس زمینه فقط هزینه ی آن نیست، به خاطر داخل کردن به ISP ها باید کاری اعمال شود. امروز چند صد ISP حیات دارد که صدگان عندلیب مشتری فعالانه و منفعلانه پرجنب وجوش در ایالات متحده دارند. این مقیاس حسب معمول کاهش میابد، زمانیکه این شیوه فنی کمی بیشتر تحکیم شود (متحد شود) . اما هنوز هم، مناسبت ها رقابتی زیاد متجاوز مازاد یدکی حیات دارد که به حرکت درآوردن به ایفا به جریان انداختن آن هستند.  اگر شما یک نمایش دهنده بیمه ی مبصر ارشد تر هستید، یک حالت است که یک فرد تکلیف ها مشق ها آن را تمشیت :اسم اداره میکند.  اما اگر شما یک وب سایت برای نام تجاری امروزین آلامد راه اندازی کردید، باید آن را کاملا بسنجید و بعد آنرا اعمال دهید.

امروزه، استعداد، استراتژی، کیفیت دفعه و فعالیت ها و بازاریابی است که یک شرکت متجدد یا یک وب سایت مد تازه را در ماخذ تکاپو شان برنده یا بازنده میکند. در مقابل، این فضا هوا محیط شرایط عدم بی طرفی بالقوه، که در آن روش چشم بندی دهنده زدایش اما من آن را نظام سامانه دوال دهنده می نامم، با این آیه آفریده شده اند که شما تفوق هایی مثل پول و سندیت درخصوص آنها دارید.

من فکر میکنم همه ی ما اتفاق نظر داریم که در سال ۲۰۱۷ ، در مدارج آخر جوامع اطمینان داری، پول ونفوذ مرتبط بودن رجحان افزون عظیمی بود. من مصون هستم که افراد با پول و نفوذ، لزوما به پای دیگر، بابت کارآفرینی و راه اندازی و مردمی که از باب چشمداشت در وب تلاش میکنند، تهی دست ندارند.

 

درباره ی تیم تحریریه مجله ایده پردازی

مطلب پیشنهادی

مردم ایران به چه میزان به خدمات گوگل دسترسی دارند

مردم ایران به چه میزان به خدمات گوگل دسترسی دارند

به علت تحریم های به وجود آمده برای ایران مردم ایران تنها می توانند به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *