خانه / ۱۳۹۵ / شهریور

بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۵

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی در دنیای اینترنت

یکی از جدیدترین رویکردهای بازاریابی با گسترش اینترنت در زندگی رزومره مردم و همچنین گسترش استفاده از گجت های هوشمند، به وجود آمده، بازاریابی در بستر رسانه ها و ابزارهای آنلاین است. به طور کلی در بازاریابی موضوع «دیده شدن» …

توضیحات بیشتر »