خانه / ۱۳۹۵ / اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۵

تفاوت بازاریایی محتوایی و بازاریابی محتوا

تفاوت بازاریایی محتوایی و بازاریابی محتوا

بطور کلی باید گفت ترجمه مناسب برای Content Marketing بازاریابی محتوایی است، به معنای بازاریابی از جنس محتوا. باید گفت بازاریابی محتوا بیشتر مفهوم بازاریابی برای محتوا را می رساند؛ بگذارید تفاوت بازاریایی محتوایی و بازاریابی محتوا را بیشتر بررسی …

توضیحات بیشتر »